Situada entre el jardí principal de l'hotel i el camp que envolta Morvedra Nou, aquesta habitació doble amb terrassa privada és ideal per a parelles que valoren el confort a l'habitació, però més encara per als qui volen gaudir de l'exterior i de la seva terrassa privada amb taula i cadires estil rural i menorquí.

Situada a l'edifici que antigament eren els estables, l'habitació té un estil rústic i elegant amb parets de marés i bigues de fusta noble. Des de la terrassa privada entrem a l'habitació Petit Boer de Morvedra Nou.

Petit Boer és la categoria d'habitació més petita de l'hotel però a diferència de molts rurals, totes les habitacions de l'hotel tenen terrassa pròpia i privada.

I t'espera una aigua de benvinguda!