Noltros, Hotel Rural Morvedra Nou

L’equip humà de l’hotel

Des de la nostra humil situació, a l’Hotel Rural Morvedra Nou creim fermament que els valors que han de regir una empresa han de ser, per damunt de tot, valors que tenguin en compte les persones (el client i l’equip humà de l’hotel), el medi-ambient i la sostenibilitat amb l’entorn. I així ho intentam fer real, amb un equip dispost a fer-li una estància agradable i confortable, pendent del benestar dels nostres clients.

Però més enllà, el repte i comprimís és portar a terme un desenvolupament sostenible del territori, per  això apostam per a la proximitat del producte local, ja que permet desenvolupar el potencial propi de l’illa, proporciona més llocs de treball i fem ús dels recursos propis de la terra. Així pensam que un creixement sostenible i responsable és possible.

Per això creim en la qualitat e igualtat en el lloc de treball, en l’aportació social a la comunitat potenciant els propis recursos, en la reducció de residus i en el benestar medi-ambiental, en la cooperació amb les altres entitats i en el comprimís d’ajudar a mantenir i crear una Menorca habitable i sostenible per a tothom, on tots puguem gaudir-la.